• BOR REZERVLERİ

  Bor mineralleri genelde yüksek oranda boroksit (B2O3) içeren minerallerdir. Ticari açıdan değerli rezervler dünya genelinde mevcuttur. …

 • BOR’UN KULLANIM ALANLARI

  Saflık derecesi yüksek (99,99%)kristalize Bor, elektronik yapı elemanları ve yarı iletkenlerde kullanılır….

 • BOR’UN KİMYASI

  En yaygın bilinen türevi olan “boraks”, Araplarca “tinkal” olarak da adlandırılırdı, 16. yüzyılda ergitme işlemlerinde kullanılırdı….

 • BOR MADENİNİN ÖZELLİKLERİ

  Bor, saf olmayan haliyle hemen hemen aynı zamanda birçok kimyacı tarafından 1808 yılında üretildi.