BOR MADENİNİN ÖZELLİKLERİ

Bor, saf olmayan haliyle hemen hemen aynı zamanda birçok kimyacı tarafından 1808 yılında üretildi. Fransız Kimyacılar Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) ve Louis Jacques Thénard (1777-1857) bortrioksiti (B2O3) potasyum ile etkileşiminden elde etmişlerdir. Sir Humphrey Davy in London borik asidin hidrolizinden elde etmiştir. Davy, bu yeni elemente ilk olarak “Boracium” adını vermiştir, bu sonra “Boron” olarak kısaltılmıştır. Bor için kullanılan kimyasal simgeyi “B” 1814 yıllında J. J. Berzelius teklif etmiştir. Yüksek derecede saf Bor 1909 yılında Amerikalı kimyacı W. Weintraub tarafından üretilmiştir.

Saf Bor’un 5 değisik kristal şekli:

amorf (kahverengi toz),
a-rhomboedrik (kırmızı, saydam),
b-rhomboedrik (siyah-gri parlak),
a-tetragonal (siyah),
b-tetragonal (kırmızı).
Diğer atomlarla oluşan önemli Bor modifikasyonlari:

Borkarbid B24C (tetragonal Borkarbid),
Borkarbid B13C2 (a-rhomboedrik Borkarbid),
hexagonal Bornitrür (a-Bornitrür),
kübik Bornitrür (b-Bornitrid).
Bor ısıya karşı çok dayanıklıdır, yoğunluğu düşüktür, erime ve kaynama noktası çok yüksektir. 20°C de elektrik iletkenliği düşüktür, sıcaklık arttıkça iletkenliği hızla artar, 600°C´de oda sıcaklığındakine göre 100