BOR REZERVLERİ

Bor mineralleri genelde yüksek oranda boroksit (B2O3) içeren minerallerdir. Ticari açıdan değerli rezervler dünya genelinde mevcuttur. En önemli maden işletme bölgeleri şunlardır:

Güneybatı Mojave Çölü (ABD),
Türkiye’nin de dahil olduğu güney Orta Asya-Alp kuşağı ve
Güney Amerika’daki And Dağları kuşağı.
Ticari açıdan değerli önemli bor mineralleri:

Tinkal (Na2B4O7.10H2O)
Colemanit (Ca2B6O11.5H2O)
Ulexit (NaCaB5O9.8H2O)
Probertit (NaCaB5O9.5H2O)
Kernit (Na2B4O7.4H2O)
Datolit (CaBSiO4OH)
Hydroborsäure (CaMgB6O11.6H2O)
Ascharit (MgBO2OH)
Bor endüstrisinin en önemli mineralleri Colemanit ve Tinkal’dir. Tinkal büyük ölçüde Kırka (Türkiye), Boron (ABD) ve Tincalayu (Arjantin)’da çıkarılmaktadır. Yine Boron’da çıkarılan başka önemli bir mineralde Kernit’tir. Türkiye, dünya çapında bilinen en büyük Colemanit mevcudiyetine sahiptir. Bu mineral Death Valley (ABD)de bulunur. Ulexid sadece Türkiye, Çin ve Güney Amerika’daki And Dağlarında bulunur.