BORPOWER NANOLUBE ULTRA İle Yağlama

Sürtünmenin, aşınmanın ve sıcaklığın kontrol altına alınabilmesi için birçok yağ firması madeni, sentetik ve organik gibi farklı ürünler sunmaya çalışmaktadırlar.

Sürtünmenin, aşınmanın ve sıcaklığın kontrol altına alınabilmesi için birçok yağ firması madeni, sentetik ve organik gibi farklı ürünler sunmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu unsurların hepsini birden veya birini dahi tamamen ortadan kaldırabilecek bir ürün henüz elde edilememiştir. Ancak NNT Nanoteknoloji A.Ş. nanoteknoloji ile elde ettiği MCDP kristalleri sayesinde dünyada bir ilki gerçekleştirip, tamamen milli sermaye ile elde ettiği ürünler sayesinde sanayinin en büyük bu üç sıkıntısını %90 oranında çözmüştür. BORPOWER Nanolube Ultra kullanılan yağa ilave edildikten sonra, yağ ile elde edilemeyecek olan sürtünmesiz çalışma ortamını sağlayarak, yüzeylerde sürtünmelerden kaynaklanan aşınmaları ve ısı yükselmelerini önlemektedir. BORPOWER Nanolube Ultra içinde bulunan MCDP kristalleri 4-20 nm. çapındadır. MCDP kristallerinin yüzeyde çakılma yöntemiyle 1 nm. kalınlığında bir film tabakası oluşturmasından dolayı, yağ boşluğunda herhangi bir daralma kesinlikle olmaz. (1mm=1000 mikron, 1mikron = 1000 nanometre’dir)

GÖREVLERİ

> TRİBOLOJİ

Triboloji, sürtünme, aşınma ve yağlama konularını inceleyen bilim ve teknoloji dalıdır.

> SÜRTÜNME

Sürtünme; birbirine göre izafi hareket yapan iki cismin, harekete karşı gösterdikleri direnç olarak tarif edilir. Sürtünme; kayma, yuvarlanma ve kayma-yuvarlanma şeklinde olur.

Sürtünme çeşitleri
> Statik sürtünme (cisim hareket etmiyorsa geçerlidir),
> Dinamik sürtünme (cisim hareket ediyorsa geçerlidir),
> Yuvarlanan cisimlerde sürtünme

Eğer cisim hem yuvarlanıyor hem de kayıyor ise, bu durumda dinamik sürtünme de görülür. Eğer sürtünme katsayısı sıfır ise cisim yüzeye temas etmiyor demektir, yani tepki kuvveti yoktur.

> AŞINMA

Aşınma, birbirine temas eden ve birbirine göre izafi hareket yapan sürtünme halindeki cisimlerin yüzeylerinde sürtünme etkisiyle oluşan ve istenilmeyen malzeme kaybıdır. İstatistiklere göre makine elemanlarının ortalama % 70′ inin hurdaya ayrılma sebebi aşınmadır. Genel aşınma türleri; adezyon (yapışma) , abrazyon (çizilme) , yorulma ve kavitasyon (çukurlaşma) aşınmalarıdır.

> YAĞLAMA

Sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı kısmen ya da tamamen önlemek ve sıcaklığın yükselmemesini sağlamak amacıyla, birbirlerine temas eden makine elemanları arasında yağlayıcılar kullanılır. Özellikle kaymalı yataklar gibi sıcaklık yükselmesinin mahsurlu olduğu ve sürtünmeden dolayı oluşan ısının hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasının gerektiği yerlerde, yağlayıcı olarak sıvı yağlayıcılar kullanılır.

BORPOWER NANOLUBE ULTRA’NIN SAĞLADIĞI FAYDALAR

> Sürtünmeyi milyonda bire indirerek aşınmaları önler,
> Enerji (yakıt, elektrik) tasarrufu sağlar,
> Performans artışı sağlar,
> Demeraj akımlarında tasarruf sağlar,
> 2 -10 ºC arasında sıcaklığı düşürür,
> Sıcaklık yükselmesini önler, sistemin normal çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar,
> Egzoz emisyonunda düşme sağlar,
> Vibrasyonu düşürerek ortamdaki gürültüyü (db) azaltır,
> Yağ tüketiminde tasarruf sağlar,
> Yüksek sıcaklığa ve basınca karşı üstün direnç gösterir,
> İnce yağ sızıntılarını tamamen önler veya minimize eder,
> Motor ve yatakların temiz kalmasını sağlar ve kül oluşumunu engeller,
> İlk çalışma aşınmalarını minimize eder,
> Karbon oluşumunu önler, korozyona karşı koruma sağlar, paslanmayı önler,
> Filtre elemanlarının servis ömrünü uzatır (tıkanmayı önleyerek filtrenin verimini arttırır),
> Jeneratörlerde verim artışı sağlar,
> Kompresör ve türbinlerin verimini arttırır,
> Kompresörün boşta çalışma aralığını düşürerek ilave enerji tasarrufu sağlar,
> Hidrolik sistemlerde ısı iletkenliği sayesinde basınç artışı ve daha iyi bir yağlama sağlar,
> Sibop kayıtlarındaki aşınmaları büyük oranda önler,
> Çimento, demir – çelik, madencilik gibi sektörler başta olmak üzere, yüksek ve darbeli yüklere maruz kalan hadde, vinç, kreyn, konveyör, takım tezgâhları, şanzıman ve asansör dişlileri gibi birçok noktada üstün bir performans sağlar,
> Sarf malzeme ömrünü artırarak malzeme giderlerini, bakım ve işçilik masraflarını büyük oranda düşürür.