BOR’UN KULLANIM ALANLARI

Saflık derecesi yüksek (99,99%)kristalize Bor, elektronik yapı elemanları ve yarı iletkenlerde kullanılır.Yine kristalize borun tel seklindeki kristalleri uçak sanayi ve uzay taşıtlarında bulunan sentetik malzemelerde ve hafif madenlerde (alaşım) elyaf kuvvetlendiricisi olarak kullanılmaktadır. Amorf Bor havai fişeklerin karışımında veya katı roket yakıtlarında katkı maddesi olarak kullanılır. Demirle alaşımı (ferrobor) sonucu sertlik derecesi çok yüksek çeliklerin imalatına olanak sağlar. Bu alaşımlar Bor B10 isotopuyla beraber atom reaktörlerinde nötron absorbanı olarak da kullanimaktadir. Karbon ile kullanımda borkarbit elde edilir (sertlik: 9,3), Alüminyum ile de kadretik Bor (bor elması, AIB12) elde edilir ki her ikisinin de yüksek sertlik dereceleri doğrultusunda taslama, bilyeleme malzemeleri veya aşınmaya dayanıklı parçalar olarak, örneğin kum püskürtme memesi yapımında, kullanılırlar. İzolasyon (yalıtım) ve ağartma malzemeleri (Perborate) imalatlarındaki kullanımları nedeniyle bor bileşiklerinden Borik asid B2O3 ve Sodyumtetraborad Na2B4O7 (Borax) teknik açıdan önemlidirler.

Elementer Bor’un Kullanıldığı Önemli Uygulamalar

Roket yakıtlarında kompozit (katkı maddesi),
İnce taneli inşaat çeliğine alaşım ilavesi,
Nükleer yakıtların muhafazası için kullanılan çeliğe kompozit,
Nikel esaslı alaşımlar,
Bakırın deoksidasyonu,
Helikopter pervaneleri, tenis raketleri, golf sopası, (kristalize Bor ve borfibrin),
Bombardıman uçaklarındaki kaplama (yetersiz radar yankısı),
Havai fişekler ve işaret fişeklerinde (kuvvetli yeşil ışığından dolayı),
Silisyuma p-aşılanması,
Atom reaktörlerindeki kontrol çubuklarında (Ferrobor ve 10B),
Radyasyona dayanıklı kıyafetlerde,
Gübrelerde,
Uçak yakıtlarının temizlenmesinde.
Bor Bileşiklerinin Kullanıldığı Önemli Uygulamalar

Çamaşır tozları (Perborate),
Termik izolasyon (Bor silisyum fibrinleri),
Işık dalgası iletkenleri,
Isıya dayanıklı borsilikat camlar (Pyrex, Duran),
Seramik vernikleme (sırlama),
Bitki koruma (haşarata karsı) malzemeleri,
Fren ve debriyaj balataları,
Zırh ve kursun geçirmez yelekler,
Lehim kullanımında (borik asit),
Tahta koruma ürünlerinde (az zehirli olusundan),
Aleve dayanaklılığından dolayı platinlerde,
UV isini absorberi olarak güneş yağlarında,
Hava yastıklarında ateşleyici (Bornitrat karışımı),
Kanser tedavisinde terapi metodu (Boron Neutron Capture Therapie, BNCT).