NANOTEKNOLOJİ

Bir nanometre (nm) bir metrenin milyarda biri yani bir milimetrenin milyonda biri yada başka bir değişle insan sacı çapının yaklaşık yüzbinde biridir. Nanoteknoloji ise nano boyutlardaki (<100nm) yapıların araştırılması, üretilmesi ve kullanımlarıyla meşgul olur. Bu haliyle nanoteknoloji atom ve moleküllerin küçücük dünyasıyla uğraşır. Bir nanometre uzunluğa, yaklaşık 4 ile 6 arası atom yan yana sıralanabilir.

NNT AŞ. kendisine ait olan yapım teknolojisini kullanarak ürettiği ve çapları 0,5 ile 100nm arasında değişen bu nano parçacıklar ile bu alanda yeni standartlar belirlemiştir. Çeşitli ürünlerde kullanılan Bor temelli nano parçacıklar NNT AŞ. tarafından 15 yıldır başarıyla üretilmektedir.

Atomik boyutta üretilen materyaller, nanometre boyutunda ortaya çıkan fenomenler ile birlikte yepyeni imkan ve olanaklara kapı açmaktadır. Kullanım alanı olarak birçok teknoloji alanı söz konusu olmaktadır. Örneğin; çevre ve Enerji teknolojisi, akilli materyaller, farmakoloji, tip, vs.

Nanometre boyutunda kimya, biyoloji ve fiziğin arasındaki sınırlar ortadan kalkar. Bu bilimler birbirleriyle birleşip ortak bir bilim dalı olan nanoteknolojiyi oluşturur. Eğer, istenilen herhangi bir moleküler yapının oluşması için, her atomun kendisi için önceden belirlenmiş bölgeye yerleşmesi gerçekleştirilirse, insanoğlu istediği madde yada sıvıyı kendisi yapabilecek duruma gelecektir.

Nanoteknoloji önümüzdeki birkaç on yılı yönlendirip yeni pazar potansiyelleri ortaya çıkaracaktır. Nanoteknoloji uzman çevreler ve medyada 21. asrın anahtar teknolojisi olarak tanımlanmaktadır.